Lantmäteriverkets telefonservice

Vår kundservice ger per telefon råd i ärenden som gäller kartor och geografisk information, lantmäteriförrättningar, fastighetsägande och fastighetsinteckningar. Per telefon tillhandahålls även avgiftsfri informationstjänst om de register som Lantmäteriverket upprätthåller, exempelvis fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Per telefon kan du beställa olika produkter, såsom kartor, registerutdrag och intyg.

Om ditt ärende gäller en viss fastighet, handläggs ditt ärende snabbare när du reder ut fastighetsbeteckningen på förhand (https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/fastigheter/tjanster/ta-reda-pa-fastighetsbeteckningen).

Betjäningstider

Måndag09:00 - 16:15
Tisdag09:00 - 16:15
Onsdag09:00 - 16:15
Torsdag09:00 - 16:15
Fredag09:00 - 16:15

Kontaktuppgifter

Telefon

Kundservice

+358 295301120

Webbsida