Handlingsplan för differentiering av undervisningen för särskilt begåvade elever

Målet med handlingsplanen är att stödja lärarna och den övriga pedagogiska personalen i Sibbo när de differentierar undervisningen för särskilt begåvade elever samt för de elever som redan har uppnått målen i ett enskilt läroämne.