Erityislahjakkaiden oppilaiden eriyttämisen toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman tavoitteena on tukea opettajia ja muu pedagoginen henkilökunta Sipoossa opetuksen eriyttämisessä erityislahjakkaiden oppilaiden parissa sekä niiden oppilaiden parissa, jotka jo ovat saavuttaneet jonkun oppiaineen tavoitteet.