Handbok om stöd för lärande och skolgång vid den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun

Denna handbok för trestegsstöd (KOPO) sammanställer dokument och riktlinjer som berör stöd för lärande och skolgång för den grundläggande utbildningen samt elevvården i Sibbo kommun. Dessa riktlinjer ska följas vid alla skolor. Texterna i kursiv stil i handboken är texter ur grunderna för

läroplanen, lagtexter eller Utbildningsstyrelsens direktiv. Övriga källor hänvisas med länkar.

I Sibbo är elevens behov utgångspunkten för att ordna stöd för undervisning och lärande. För varje elev ordnas stöd utgående från elevens behov genast då behovet av stöd uppstår på ett så bra, kreativt, uppfinningsrikt och mångsidigt sätt som elevens intresse kräver.