Sipoon kunnan perusopetuksen Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirja

Tämä KOPO-käsikirja kokoaa yhteen Sipoon kunnan perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnintukea sekä oppilashuoltoa koskevia asiakirjoja ja toimintaohjeita. Näitä toimintaohjeita tulee noudattaa kaikissa kouluissa. Käsikirjassa kursiivilla olevat tekstit ovat Opetussuunnitelman perusteiden tekstejä, lakitekstejä tai Opetushallituksen ohjeistuksia. Muihin lähteisiin viitataan linkillä.

Sipoossa opetuksen ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaan tarpeet. Kullekin oppilaalle järjestetään tuki hänen tarpeistaan käsin heti tuen tarpeen ilmetessä niin hyvin, luovasti, kekseliäästi ja monipuolisesti kuin oppilaan etu sitä vaatii.