Förebyggande rusmedelsarbete i sibbo.fi

Förebyggande rusmedelsarbete strävar till att förebygga användning av rusmedel samt minska skador och risker som uppstår vid användning. Syftet med arbetet är att minska efterfrågan, tillgänglighet, förekomst och rusmedelsskador samt främja hälsa, säkerhet och välmående.