Ehkäisevä päihdetyö sipoo.fi:ssä

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden käytön ehkäisyä sekä käytön aiheuttamien haittojen vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.