Datasäkerhetspolicy (dokument)

Datasäkerhetspolicyn är det övergripande dokument som definierar genomförandet och hanteringen av datasäkerhet.