Tietoturvapolitiikka (dokumentti)

Tietoturvapolitiikka on ylin tietoturvan toteutusta ja hallintaa määrittävä dokumentti.