Begrepp inom planläggning och markanvändning

Begreppsförklaringar och ordlista inom planläggning och markanvändning