Planläggningsbegrepp

Förklaringar till begrepp som används i markanvändnings- och bygglagen. I ordlistan ingår bl.a. termer och begrepp inom områdesplanering, planläggning och deltagande.