Begrepp inom markanvändnings- och bygglagen

Ordlista över termer som används i markanvändnings- och bygglagen, bland annat begrepp relaterade till planering av markanvändning, planläggning och deltagande samt motsvarande termer och definitioner. Ordlistan är ett utkast och utvecklas och underhålls av miljöministeriet