Maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä

Maankäyttö- ja rakennuslaissa käytettyjen käsitteiden sanasto, joka sisältää muun muassa alueiden käytön suunnitteluun, kaavoitukseen sekä osallistumiseen liittyviä käsitteitä ja niitä vastaavia termejä ja määritelmiä. Sanasto on luonnos ja sen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa ympäristöministeriö.