Åtgärdsprogram för nolltolerans mot mobbning i Sibbo kommun

Åtgärdsprogrammet består av fem punkter

  1. Skolornas Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier.
  2. Åtgärdsprogram mot mobbning som tillämpas i skolorna i Sibbo.
  3. Uppföljning av elevernas upplevda trygghet och hälsa.
  4. Barns och ungas gemenskap, delaktighet och möjligheter att påverka.
  5. Mångprofessionellt samarbete myndigheter och avdelningar emellan.