Sipoon kunnan toimenpideohjelma Nollatoleranssi kiusaamiselle

Toimenpideohjelma koostuu viidestä toimialueesta

  1. Koulujen Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
  2. Sipoon kouluissa käytössä olevat kiusaamisen vastaiset toimenpideohjelmat.
  3. Miten oppilaiden terveydentilaa ja heidän kokemaansa turvallisuudentunnetta seurataan Sipoossa.
  4. Lasten- ja nuorten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.
  5. Viranomaisten ja osastojen välistä kattavaa moniammatillista yhteistyötä