Anskaffningsförslag

Via denna blankett kan du skicka anskaffningsförslag till biblioteket. Innan du gör anskaffningsförslaget, kontrollera i Helle Finna om det du söker redan finns i något bibliotek.

Du måste logga in med bibliotekskortets nummer och PIN-kod.

Fälten markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i för att ditt förslag ska skickas in. Ifall du vill ha svar till din e-post, kom ihåg att ange den.

Obs! Dvd eller e-böcker kan endast köpas in ifall dess upphovsrätt tillåter utlåning på bibliotek.

Beroende på materialet kan anskaffningsprocessen ta allt från några veckor till flera månader.