Uträttning av ärenden i biblioteket

Bild: Paola Dadda

Lån

Då du lånar skall du uppvisa bibliotekskortet. Sibbo kommunbibliotek bildar tillsammans med 11 andra kommunbibliotek i Nyland biblioteksnätet Helle. Om du skaffat dig ett kort från något av dessa bibliotek, kan du använda det i alla Helle-bibliotek. Som låntagare ansvarar du för allt det material som lånats på ditt kort.

Lånetiderna varierar beroende på efterfrågan och material. Antalet lån på ett kort får inte överstiga 60 stycken. För AV-material gäller skilda begränsningar. Vid lån av filmer, följer biblioteket åldersgränserna.

Låneförbud i ett av biblioteken leder automatiskt till låneförbud i hela Helle.

Återlämning

Du bör återlämna dina lån senast på förfallodagen då biblioteket är öppet. Utanför öppettiden kan du lämna materialet i återlämningsluckan och det registreras följande öppethållningsdag. Återlämningsluckan vid huvudbiblioteket och Söderkulla bibliotek finner du vid ytterdörrarna.

Material som du lånat från något av Helle-biblioteken, kan du returnera till vilket som helst bibliotek inom Helle. Fjärrlånen bör du återlämna vid biblioteksdisken på det bibliotek där du lånat det.

Förnya lån

Du kan förnya dina lån högst 6 gånger, förutsatt att materialet inte har reservationer.

Du kan förnya dina lån via nätbiblioteket, då du besöker biblioteket eller per telefon.

Gör så här

Du kan skaffa bibliotekskort och personlig PIN-kod på närmaste bibliotek. Biblioteket kan bevilja kort för att låna material på kommunens eller bibliotekssammanslutningens bibliotek.

När du ansöker om bibliotekskort ska du ta med dig ett ID, pass eller i undantagsfall ett personkort beviljat av en annan myndighet. Du kan inte ansöka om kort utan ett personligt besök på biblioteket. För barnets bibliotekskort behövs en ansökan från vårdnadshavaren.

Du kan ansöka om ett bibliotekskort för dinsjälv och för ditt barn under 15 år i Mina tjänster. Välj "Fritid och unga" och därifrån "Ansökan om bibliotekskort". I tjänsten kan du välja om du vill hämta bibliotekskortet från huvudbiblioteket i Nickby eller Söderkulla bibliotek. Du får ett meddelande via Mina tjänster då kortet är klart för avhämtning.

16-18-åringar kan ansöka om bibliotekskort på biblioteket. Kom ihåg att ta identitetsbevis, till exempel Fpa-kort eller körkort, med dig!

För vem och på vilka villkor

Du kan fritt besöka biblioteket och använda materialet, såsom tidningar, böcker och digitala material, elektroniska tidningar och databaser. För att kunna låna material behöver du ett bibliotekskort och dess nummer tillsammans med din personliga PIN-kod är dina användaruppgifter då du använder de elektroniska tjänsterna.

Alla bibliotek har sina egna användarregler. Där bestäms användarens rättigheter och skyldigheter.

Du kan fritt besöka biblioteket och använda materialet, såsom tidningar, böcker och digitala material, elektroniska tidningar och databaser. För att kunna låna material behöver du ett bibliotekskort och dess nummer tillsammans med din personliga PIN-kod är dina användaruppgifter då du använder de elektroniska tjänsterna.

Alla bibliotek har sina egna användarregler. Där bestäms användarens rättigheter och skyldigheter.

Att använda, låna och reservera bibliotekets eget material, vistas i biblioteket samt får handledning och rådgivning kostar ingenting. För fjärrlån, kopiering och användning av möteslokaler kan en avgift uppbäras. Detta står i så fall i bibliotekets användarregler.

Betalningsinformation

Att använda, låna och reservera bibliotekets eget material, vistas i biblioteket samt får handledning och rådgivning kostar ingenting. För fjärrlån, kopiering och användning av möteslokaler kan en avgift uppbäras. Detta står i så fall i bibliotekets användarregler.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Biblioteket är en öppen mötesplats och ett kulturcentrum för alla. Biblioteket har tidningar, böcker, musik, filmer och annat material som du kan bekanta dig med på plats eller låna hem. I bibliotekets utrymmen kan du studera, utöva en hobby och vistas. Där ordnas även handledningar, rådgivning, evenemang och utställningar. Biblioteken har ett trådlöst internet, datorer och de vanligaste dataprogrammen. Många bibliotek lånar även ut olika föremål. Bibliotekspersonalen hjälper och ger råd i alla frågor angående bibliotekets material och tjänster

De flesta bibliotek har även digitalt material i sina samlingar. Bibliotekens nationella webbtjänster på webbplatsen Kirjastot.fi kan användas av alla och även Nationalbibliotekets Finna.fi-tjänst betjänar alla. Via sitt bibliotek kan man även låna verk från det Flerspråkiga biblioteket och biblioteket Celia för synskadade. På webben finns även Teckenspråkiga biblioteket, Viittomakielinenkirjasto.fi/sv.

Lag http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161492

Helle-bibliotekens användningsregler https://helle-extranet.fi/wp-content/uploads/2023/01/Helle-sa%CC%88a%CC%88nno%CC%88tA5_svenska.pdf

Helle-bibliotekens avgifter och lånetider https://helle-extranet.fi/wp-content/uploads/2022/03/Helle-bibliotekens-avgifter-och-lanetider_2022.pdf

Helle-bibliotekens dataskyddsbeskrivning https://helle-extranet.fi/wp-content/uploads/2020/07/Dataskyddsbeskrivning-20200710.pdf

Ansökan om bibliotekskort till Helle-bibliotek https://helle-extranet.fi/wp-content/uploads/2021/03/Kirjastokorttihakemus_SV_2021.pdf