Anmälan av vattenmätarställningen

Ni kan anmäla vattenmätarställningen elektroniskt via Kulutus-Web tjänsten.