Kehitys- ja kaavoituskeskus / Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Strateginen suunnitteluyksikkö

Kehitys – ja kaavoituskeskuksen johtaminen, strateginen suunnittelu ja kuntasuunnittelu
Kehitysjohtaja Pirjo Siren
+358 50 438 3539

Strateginen suunnittelu ja kuntasuunnittelu, pitkän aikavälin aluesuunnittelu, asuntopolitiikka
Yleissuunnittelupäällikkö Suvi Kaski
+358 40 191 6082

Maanhankintaohjelman laatiminen, osallistuminen yleiskaavan laadintaan ja elinkeino- ja työllisyysyksiköiden projekteihin
Ma. kehittämispäällikkö Dan Tallberg
+358 50 461 1551

Elinkeinoyksikkö

Elinkeinoyksikön johtaminen, elinkeino- ja matkailuasiat
Elinkeinopäällikkö Elina Duréault
+358 40 191 4465

Elinkeino- ja yritystoiminta-asiat, matkailuasiat
Yrityskoordinaattori Henna Piilo, virkavapaan ajan sijainen Anne Peltonen
+358 40 480 8529

Kaavoitusyksikkö

Kaavoitusyksikön johtaminen, yleiskaavoitus ja asemakaavoitus
Kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
+358 50 409 3957

Asemakaavoitus Talma, Söderkulla
Kaavoittaja Jenny Hölttä
+358 46 921 4938

Asemakaavoitus Nikkilä
Kaavoitusarkkitehti Dennis Söderholm
+358 40 141 7043

Asemakaavoitus Nikkilä
Kaavoittaja Jani Ylimäki
+358 40 356 3037

Asemakaavoitus Söderkulla
Kaavoittaja Pieta Kupiainen
+358 50 432 8644

Asemakaavaotteet, kaavojen piirtäminen
Suunnitteluavustaja Barbro Lindström
+358 40 191 4361

Asemakaavoitus, kaavojen lähtötietojen kokoaminen, verkkosivut
Kaavavalmistelija Birgitta Smeds
+358 40 191 4358

Joukkoliikenneasiat ja liikennesuunnittelu
Liikennesuunnittelija Eva Lodenius
+358 40 191 4505

Asukasvuorovaikutuksen suunnittelu, verkkosivut
Vuorovaikutussuunnittelija Virva Korkeamäki
+358 40 191 4357

Mittaus- ja kiinteistöyksikkö

Mittaus- ja kiinteistöyksikön johtaminen, maapolitiikan toteuttaminen, kerros- ja rivitalotontit, yritystontit, maankäyttösopimukset
Tonttipäällikkö Anna-Leena Rouhiainen
+358 40 191 4359

Kiinteistönmuodostus ja mittaus, kartat
Maanmittausinsinööri Teemu Laine
+358 40 144 0363

Omakotitalotontit, kiinteistöasiat
Maankäyttöinsinööri Maija Lääti
+358 40 480 6292

Osoitteet, rasitesopimukset, kunnan suostumukset, tieasiat, sijoitusluvat
Maankäyttöasiantuntija Janne Juslin
+358 40 480 6292

Paikkatiedon hallinta, kartat
Paikkatietoinsinööri Tuija Tzoulas
+358 40 191 4532

Maastomittaukset
Kartoittaja Janne Karjalainen
+358 40 191 4447

Mittaus- ja karttatilaukset: mittauspalvelut@sipoo.fi

Työllisyysyksikkö

Työllisyysyksikön johtaminen, työllisyyden hoidon strateginen suunnittelu ja kehittäminen
Työllisyyspäällikkö Lassi Puonti
+358 40 191 4425

Työllisyysyksikön toimistologistiikka
Osastosihteeri Sofia Lindblom
+358 40 191 4435