Seudullinen suunnittelu

Sipoon kuuluu Uudenmaan liiton alueeseen.

Uudenmaan 2. vaihe maakuntakaava Östersundomin alue on saanut lainvoiman. Kuulutus Östersundomin  alueen maakuntakaavan lainvoimaisuudesta.