G28 Generalplan för Sibbo 2050

Revideringen av generalplanen för hela kommunen har inletts den 15.12.2022.

En separat webbplats för Generalplan för Sibbo 2050 har skapats där vi publicerar allt material och information om hur man kan delta i planeringen.

Den direkta länken till webbplatsen är: https://mpt.link/sibbogeneralplan

Kontaktperson

Miika Norppa, generalplanläggare
tfn. +358 40 187 7401

e-postadress i form: fornamn.efternamn@sibbo.fi