G28 Generalplan för Sibbo 2050

Revideringen av generalplanen för hela kommunen har inletts den 15.12.2022.

En separat webbplats för Generalplan för Sibbo 2050 har skapats där vi publicerar allt material och information om hur man kan delta i planeringen.

Bekanta dig med och delta i Generalplan för Sibbo 2050.

Den direkta länken till webbplatsen är: https://mpt.link/sibbogeneralplan

Ett hjärtligt tack för er som har svarat på enkäten! Ni var ungefär 580 som har svarat. Underbart!

Kontaktpersoner

Jani Arponen, generalplanläggare
tfn. 040 482 8189

Suvi Kaski, översiktsplaneringschef
tfn. 040 191 6082

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957

e-postadresser i formen: fornamn.efternamn@sibbo.fi