Asemakaavoitus

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Asemakaavassa määrätään myös nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kaavoituksen paikkatietopalvelu
(voimaan tulleet yleis-, asema-  ja ranta-asemakaavat sekä rakennuskieltoalueet kartalla)