Ändring av detaljplan

Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att bygga det skog­klädda området i centrum till ett bostadsområde. På samma gång bevaras de nuvarande närrekreations­funktionerna och naturen i så hög grad som möjligt. Vid planeringen ser man till att nätverket av rekreationsleder fortsättningsvis fungerar bra och att områdena för närre­kreation räcker till i det nya området.

Höghus på Stenkulla området

Lagakraft

Ändring av detaljplan har laga kraft 13.8.2015.

Kungörelse (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.6.2015 § 37 godkänt ändringen av detaljplan för T 8 Stenkulla

Kungörelse 25.6.2015 (pdf)

Protokollsutdraget § 37 15.6.2015 innefattar bemötanen till anmäkrningar och utlåtanden.

Protokollsutdrag (pdf)

 

Detaljplanekarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Planbeskrivningens bilagor (pdf)