Asemakaavan muutos

Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa nykyisen taajaman keskustassa olevan metsäisen alueeen kehittäminen asuinalueeksi. Samalla nykyisiä lähivirkistystoimintoja ja luontoa säilytetään mahdollisimman paljon ja huolehditaan virkistysreitistön toimivuudesta ja riittävästä lähivirkistysalueiden määrästä kehittyvällä alueella.

Kalliomäen kerrostaloja

Voimaantulo

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 13.8.2015.

Kuulutus, (pdf)

Hyväksyminen

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 15.6.2015 § 37 hyväksynyt Kalliomäen asemakaavan muutoksen

Kuulutus 25.6.2015 (pdf)

Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote § 37 15.6.2015 sisältää vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin

Ote pöytäkirjasta (pdf)

 

Asemakaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)