Detaljplan

Syftet med detaljplanen är att planera ett småhusområde som stödjer sig på Söderkulla centrum och att på samma gång bevara tillräckliga rekreationsförbindelser till friluftsområdena på tätortens norra sida. Området gränsar i sydväst till Västra Tasträsk detaljplaneområde. Tasträsk och Grundträsk avgränsar området i sydöster och i väster.

Lagakraft

 

Detaljplan har laga kraft 23.6.2011
Kungörelse 23.6.2011

Godkännande

 

Fullmäktge har godkänt detaljplanen 9.5.2011.

Detaljplanekarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Planbeskrivningens bilagor (pdf)

Byggsättsanvisning (pdf)