T 4 Taasjärvi II

Asemakaava

Asemakaavan tarkoitus on Söderkullan keskustaan tukeutuvan asuinalueen suunnittelu, samalla kun säilytetään riittävät virkistysyhteydet taajaman pohjoispuolisille ulkoilualueille. Alue rajautuu lounaissivultaan Länsi-Taasjärven asemakaava-alueeseen. Tasträsk- ja Grundträsk-järvet rajaavat aluetta kaakkois- ja länsisivulla.

Voimaantulo

 

Kaava sai lainvoiman 23.6.2011
Kuulutus 23.6.2011 (pdf)

Hyväksyminen

 

Valtuusto hyväksyi asemakaavan 9.5.2011.
Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Rakennustapaohje (pdf)