S 18 Galthagsvägens YL-kvarter

Ändring av detaljplan

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra det obehövliga YL-kvartersområdet till bostadskvartersområde.

Området gränsar i väster till Enbågen, i norr till kvartersområde för fristående småhus AO-1, i öster till Blåbärsgränd och i söder till Galthagsvägen.

Lagakraft

Ändring av detaljplanen vann laga kraft 23.6.2011.

Kungörelse 23.6.2011 (pdf)

Godkännande

Kommunstyrelsen har 26.4.2011 godkänt ändringen av detaljplan S 18 Galthagsvägens YL-kvarter.

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Planbeskrivningens bilagor (pdf)