S 18 Karjuhaantien YL-kortteli

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on muuttaa tarpeettomaksi käynyt YL-korttelialue asuinkorttelialueeksi.

Alue rajautuu länsisivultaan Katajankaareen, pohjoisessa erillispientalojen korttelialueeseen AO-1, idässä Mustikanvarteen ja etelässä Karjuhaantielle.

Lainvoima

 

Kaava sai lainvoiman 23.6.2011.

Kuulutus 23.6.2011 (pdf)

Hyväksyminen

 

Kunnanhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 26.4.2011.

Asemakaavakartta (pdf)
Asemakaavan selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)