Detaljplan och detaljplaneändring

Målet med detaljplanen och detaljplaneändringen i Hansas II är att undersöka tidsenligheten av den gällande detaljplanen och definiera nya områden för bostadsbyggande med anslutande gatu- och rekreationsområden samt allmänna byggnader.

Lagakraft

S16 Kungörelse 5.8.2010

 

 

Godkännande

 

Fullmäktige har godkänt  31.5.2010 47. § Hansas II detaljplan och detaljplaneändring.

 

S 16 Plankarta pdf
S 18 Planbeskrivning, pdf 

S 16 Planbeskrivningens bilagor, pdf

S 16 Byggsättsanvisningar, pdf 

S16_Illustration, pdf