Asemakaava ja asemakaavan muutos

Hansas II asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkastaa alueella voimassa olevan asemakaavan ajantasaisuus ja osoittaa uusia alueita asuinrakentamiselle siihen liittyvine katu- ja viheraluevarauksineen sekä yleisten rakennusten varauksineen.

Voimaantulo

S16 Kuulutus voimaantulosta 5.8.2010

Hyväksyminen

 

Valtuusto on päätöksellään 31.5.2010 47. § hyväksynyt Hansas II:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

 

S 16 Kaavakartta, pdf 
S 18 Kaavaselostus, pdf 

S 16 Selostuksen liitteet (pdf)

Liitteet lueteltu:
Liite 1, seurantalomake
Liite 2, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 28.4.2010)
Liite 3, viranomaisneuvottelu
Liite 4, asukaskyselyn yhteenveto
Liite 5, maanomistus
Liite 6, putket ja johdot
Liite 7, maa- ja kallioperä
Liite 8, Asemakaava-alueiden luontoselvitys
Liite 9, luontoselvitys yleiskaava-alueet
Liite 10, kulttuuriympäristö
Liite 11, 1, melu
Liite 11-2 meluennuste
Liite 11-3, meluennuste
Liite 18, Naturalomake Gesterby
Liite 19, Naturalomake Sipoonjoki
Liite 20, asemakaavakartta
Liite 21, merkinnät ja määräykset
Liite 22, havainnekuva
Liite 23, perspektiivikuva
Liite 24, pysäkit ja kevyen liikenteen väylät

S 16 Rakennustapaohje, pdf

S16_Havainnekuva, pdf