Detaljplaneändring

Planeringsområdet ligger längs Nickbyvägen i västra delen av Nickby, som är den största tätorten och centrumet för förvaltning i Sibbo. Avståndet från planeringsområdet till centrum av Nickby är cirka en kilometer. Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att bygga flervåningshus i omedelbar närhet av Nickby centrum och att undersöka möjligheten att även bygga radhus i området.

Laga kraft

Detaljplanen träder i kraft 31.3.2022

Kungörelse (pdf)

 

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.2.2022 § 5 godkänt  deltaljplaneändringen för N60 Genstigen.

Mötesärende 7.2.2022 § 5 (pdf)
Kungörelse om godkännande 17.2.2022 (pdf)

Godkänt planmaterial:

N60 Detaljplan (pdf)
N60 Beskrivning (pdf)
N60 Beskrivningens bilagor (pdf)
N60 Utlåtanden och anmärkningar i förslagsskedet samt bemötanden till dem (pdf)