Asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän länsiosassa, Nikkiläntien varressa. Suunnittelualueelta on matkaa Nikkilän keskustaan noin kilometri. Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentaminen Nikkilän keskustan välittömään läheisyyteen ja tutkia rivitalojen rakentamismahdollisuutta suunnittelualueelle.

Yhteyshenkilö

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Voimaantulo

Asemakaava tulee voimaan 31.3.2022

Kuulutus voimaantulosta (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 7.2.2022 § 5 hyväksynyt N60 Oikopolku asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 15. helmikuuta 2022 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.
https://sipoofi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022299-5

Kokousasia 7.2.2022 § 5 (pdf)
Muutoksenhakuohje (pdf)

Kuulutus hyväksymisestä 17.2.2022 (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto:

N60 Asemakaava (pdf)
N60 Selostus (pdf)
N60 Selostuksen liitteet (pdf)
N60 Lausunnot ja muistutukset sekä vastineet ehdotusvaiheesta (pdf)

Aikaisemmat käsittelyvaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavamuutoksen ehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat MRL:n 65 § ja MRA:n 27 mukaisesti nähtävillä 7.10. – 6.11.2021 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana ja kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisesti 6.11.2021 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 7.10.2021 (pdf)

Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)
Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet:
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf
2. Kaavakartan piennennös (pdf)
3. Kaavamääräykset (pdf)
4. Asemakaavan seurantalomake (pdf)
5. Havainnekuva (pdf)
6. Melutarkastelu (pdf)
7. Tärinäriskialueen tarkastelu (pdf)
8. Rakennettavuusselvitys (pdf)
9. Luontoselvitys (pdf)

Lausunnot ja vastineet luonnosvaiheesta (pdf)

Valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen luonnoksen valmisteluaineisto ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat MRL:n 62 § ja MRA:n 30 mukaisesti nähtävillä 14.1. – 12.2.2021 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana ja kunnan verkkosivuilla.
Mahdolliset mielipiteet toimitetaan kirjallisesti 12.2.2021 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus nähtävilläolosta 14.1.2021 (pdf)
Asemakaavakartta (pdf)
Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet:
Liite1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Liite2 Asemakaavan pienennös (pdf)
Liite3 Merkinnät ja määräykset (pdf)
Liite4 Asemakaavan seurantalomake (pdf)
Liite5 Havainnekuva (pdf)

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.6. – 19.7.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 19.7.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

N 60 Kuulutus 18.6.2020 (pdf)
N 60 Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (pdf)