Asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän länsiosassa, Nikkiläntien varressa. Suunnittelualueelta on matkaa Nikkilän keskustaan noin kilometri. Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentaminen Nikkilän keskustan välittömään läheisyyteen ja tutkia rivitalojen rakentamismahdollisuutta suunnittelualueelle.

 

Voimaantulo

Asemakaava tulee voimaan 31.3.2022

Kuulutus voimaantulosta (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 7.2.2022 § 5 hyväksynyt N60 Oikopolku asemakaavamuutoksen.

Kokousasia 7.2.2022 § 5 (pdf)

Kuulutus hyväksymisestä 17.2.2022 (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto:

N60 Asemakaava (pdf)
N60 Selostus (pdf)
N60 Selostuksen liitteet (pdf)
N60 Lausunnot ja muistutukset sekä vastineet ehdotusvaiheesta (pdf)