K8 B Söderkulla företagspark, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområden

Detaljplan och detaljplaneändring

Det ca 50 ha stora planområdet ligger invid Borgåleden på östra och södra sidan om Söderkulla, som är den andra tätorten och det södra centrumet i Sibbo kommun.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en vägförbindelse mellan Nya Borgåvägen och Sandbackavägen till Granitvägens anslutning och Hassellunden.

 

Solrosor

Planens namn är: K 8 B Detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområden

Lagakraft 

K 8 B Detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområdeneändring har laga kraft.

K8_b_Kungörelse 21.6.2018 (pdf)

 

Godkännande

Fullmäktige har godkänt 23.4.2018 § 32 K 8 B detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområdeneändring

K8 b_Kungörelse 2.5.2018 (pdf)

K8 b_Protokollsutdrag (pdf)

K8 b Plankarta (pdf)

K 8b Beskrivning (pdf)

K 8b Beskrivningens bilagor (pdf)

 

Utredningar

Maaperä- ja rakennettavuusselvitys (pdf)

Taasjärven hulevesiselvitys (pdf)

Taasjärven hulevesiselvitys asemapiirros (pdf)