K 8 B Söderkullan yritysalue, Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin työpaikka- ja asuinalue

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Noin 50 ha:n laaja kaava-alue sijaitsee Sipoon toisen taajaman ja eteläisen aluekeskuksen Söderkullan nykyisen keskustan tuntumassa itä- ja eteläpuolella, lähellä Porvoonväylää.

Asemakaavalla mahdollistetaan tieyhteys Uudelle Porvoontien ja Hiekkamäentien välille, Graniittitien liittymään Pähkinälehdon alueelle.

 

Kaavan nimi: K 8 B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaava ja asemakaavamuutos

Voimaantulo

K 8 B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaava on

lainvoimainen.

K8_b_Kuulutus lainvoimasta 21.6.2018 (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 23.4.2018 § 32 K8 B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaavan ja asemakaavamuutoksen.

K8 b_Kuulutus hyväksymisestä 2.5.2018 (pdf)

K8 b_Ote pöytäkirjasta (pdf)

K8 b Asemakaavakartta (pdf)

K 8b Asemakaavan selostus (pdf)

K 8b Selostuksen liitteet (pdf)

Selvitykset

Maaperä- ja rakennettavuusselvitys (pdf)

Taasjärven hulevesiselvitys (pdf)

Taasjärven hulevesiselvitys asemapiirros (pdf)