E 4A Jontas idrottspark

Detaljplan

Syftet är att utarbeta en detaljplan för ett område för
idrotts- och rekreationsanläggningar. Målet är en
mångsidig idrottspark för olika idrottsgrenar. På området planeras bl.a. en fotbollsgolfbana, en gymhall samt padelbanor. På området byggs även ett kafé samt inrättas andra funktioner som betjänar idrottsparken, t ex ett litet husvagnsområde.

Lagakraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft 27.2.2020.

Kungörelse om laga kraft (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 11.11.2019 § 92 godkänt E4A Detaljplan för Jontas idrottspark.

Kungörelse om godkännande (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Planbeskrivningens bilagor (pdf)