B18 Örnvikintien EV-alue

Asemakaavamuutos

Suunnittelualue sijaitsee Örnvikintiellä, Sipoonrannan asuinalueella.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan mukainen suojaviheralue erillispientalojen korttelialueeksi, osaksi nykyistä pientalokorttelia 41250.

Asemakaavamuutoksella muodostuu yksi rakennuspaikka.

Havainnekuva suunnittelualueelta

Tässä ollaan nyt

Aloitusvaihe

Kaava kuulutetaan vireille 3.5.2024.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 3.5.–17.5.2024 asiakaspalvelu SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) ja SipooInfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) sekä kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 17.5.2024 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 3.5.2024

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Liite 1. Havainnemateriaali (pdf)

Yhteyshenkilöt

kaavoittaja Niina Tiittanen
puh. 040 541 7596

kaavoituspäällikkö Eric Roselius
puh. 040 153 1037

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

konsultti Ville Wallenius
puh. 040 530 3399
ville.wallenius@arco.fi