Vägarbete på Nya Borgåvägen i Söderkulla centrum i början av juli

Nya Borgåvägen repareras i Söderkulla centrum i början av juli. Vägavsnittet mellan Söderkullavägen och Amiralsvägen asfalteras på nytt veckorna 27 och 28. Arbetet utförs som nattarbete under två veckor på följande sätt:

  • vägen fräses natten mellan torsdag och fredag 4–5.7. vecka 27
  • vägen asfalteras på nytt natten mellan torsdag och fredag 11–12.7. vecka 28
  • dessutom kan vi eventuellt bli tvungna att tillägga vägmarkeringen som nattarbete efter att vägavsnittet har asfalterats på nytt.

Arbetet utförs som nattarbete på grund av arbetarskyddet och eftersom vägavsnittet är livligt trafikerat. Således orsakar vägarbetet så lite olägenheter som möjligt.

Senast uppdaterad 18.06.2024