Utomhushobbyer för ungdomar under 20 år tillåts på Sibbo kommuns idrottsplatser

Beslutet att öppna utomhusidrottsanläggningarna för ledd hobbyverksamhet för under 20-åringar (personer födda 2001 och yngre) betyder bland annat att turer på Sibbo kommuns utomhusplaner fr.o.m. den 19 april kan bokas för grupphobbyverksamhet för under 20-åringar. Förutsättningen är att hobbyverksamheten på kommunens utomhusidrottsanläggningar ordnas enligt särskilda säkerhetsanvisningar.

Hobbygruppen får bestå av högst 10 deltagare. Vid hobbyverksamheten ska man sträva efter att undvika nära kontakter, men spelliknande träning är tillåten utomhus. Hobbygruppen har alltid samma sammansättning och namnen på alla närvarande skrivs upp. Gruppen har samma lärare, handledare och tränare vid varje aktivitetspass. Lärare, handledare och tränare bär alltid munskydd i hobbyverksamheten. Deltagarna ska också alltid bära munskydd förutom under själva idrottsprestationen. Närmare säkerhetsanvisningar finns på kommunens webbplats Rekommendationer och begränsningar, under punkten ”Hobbyer”.

Ledda turer på kommunens utomhusplaner har fortfarande ställts in för personer som fyllt 20 år. För annan verksamhet än ledda turer kan dock även vuxna använda kommunens avgränsade utomhusanläggningar, förutsatt att de håller säkerhetsavstånden och ser till att antalet personer i den avgränsade utomhusanläggningen inte överskrider 50.

-Först avvecklas de restriktioner som införts i fråga om barn och unga. Vi oroar oss över barn och ungas motion och välbefinnande och hur coronabegränsningarna påverkar dem. Principen ”Barn och unga först” är viktig, och därför börjar Sibbo med att öppna den ledda hobbyverksamheten utomhus först för under 20-åringar, säger kommundirektör Mikael Grannas.

 

Senast uppdaterad 16.04.2021