Alle 20-vuotiaiden nuorten ohjattu harrastustoiminta sallitaan ulkona Sipoon kunnan liikuntapaikoissa

Ulkoliikuntapaikkojen avaaminen alle 20-vuotiaiden (vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien) ohjattuun harrastustoimintaan tarkoittaa muun muassa sitä, että Sipoon kunnan ulkokentiltä voi varata vuoroja alle 20-vuotiaiden joukkueharrastuksiin 19.4. alkaen. Edellytyksenä on, että harrastustoiminnassa kunnan ulkoliikuntapaikoilla noudatetaan erityisiä turvallisuusohjeita.

Harrastusryhmässä saa olla enintään 10 osallistujaa. Harrastuksessa tulee pyrkiä välttämään lähikontakteja, mutta pelinomainen harjoittelu on sallittua ulkokentillä. Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja läsnäolleet kirjataan ylös. Ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samat. Opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski ja osallistujilla on kasvomaski aina muutoin kuin urheilusuorituksen aikana. Tarkemmat turvallisuusohjeet on kerrottu kunnan verkkosivuilla rajoituksista ja suosituksista kohdassa ”harrastukset”.

Yli 20-vuotiaiden ohjatut liikuntaharrastusvuorot on edelleen peruttu kunnan ulkokentiltä, mutta muuten kuin ohjattujen vuorojen osalta aikuisetkin voivat käyttää kunnan alueellisesti rajattuja ulkotiloja turvavälejä noudattaen ja siten, että rajatussa ulkotilassa saa olla kerrallaan enintään 50 ihmistä.

-Rajoitusten purkaminen aloitetaan lapsista ja nuorista. Kannamme huolta lasten ja nuorten liikkumisesta ja hyvinvoinnista sekä koronarajoitusten vaikutuksista niihin. Lapset ja nuoret ensin -periaate on tärkeä ja siksi ohjattua harrastustoimintaa ulkona avataan nyt Sipoossa ensin alle 20-vuotiaille, kunnanjohtaja Mikael Grannas sanoo.

 

Viimeksi muokattu 16.04.2021