Tidsbeställningen till den tredje coronavaccindosen är nu öppen för 12–17-åringar som hör till riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar nu en tredje dos coronavaccin för 12–17-åringar som hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom. Den 25 februari 2022 gav Europeiska kommissionen på rekommendation av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) försäljningstillstånd för Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin som tredje vaccindos för 12–17-åringar.

Tidsbeställningen till coronavaccination sker i första hand på webben på adressen Coronavaccinbokning.fi. Även 12–17-åringar som hör till riskgrupperna kan nu beställa en tid för den tredje coronavaccindosen på webben. Om ni dock har problem med att använda webbtjänsten kan ni beställa en tid genom att ringa hälsostationens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

Vaccinationerna ges på Sibbo kommuns vaccinationsställen, samt från och med mitten av april även inom skolhälsovården i Miili och Nickby Hjärta.  Skolhälsovården har kapacitet att vaccinera de elever i årskurs 6–9 som också annars går i skola i Nickby Hjärta respektive Miili. I praktiken innebär det här att eleverna i Sipoonjoen yhtenäiskoulu, Kungsvägens skola, Jokipuiston koulu, Söderkulla skola och Sipoonlahden koulu vaccineras i skolan. Eleverna i andra skolor får sina vaccinationer vid vaccinationsställena. Även de elever som ska vaccineras i skolan ska reservera sin tid i första hand på webben via webbtjänsten Coronavaccinbokning.fi.

THL rekommenderar att möjligheten till en tredje vaccindos också ges till andra personer än 12–17-åringar som hör till riskgrupperna, om dosen är nödvändigt av icke-medicinska skäl såsom resor. Då ska det ha förflutit minst sex månader från den andra vaccindosen. Om en ung person som inte hör till riskgrupperna behöver en tredje dos ska ni vänligen boka en tid i första hand via tjänsten coronavaccinbokning.fi.

Länkar:

Tidsbeställning: Coronavaccinbokning.fi
THL: Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom
Sibbo.fi: Info om coronavaccineringar på kommunens webbplats
THL:s pressmeddelande: THL rekommenderar en tredje dos coronavaccin till 12–17-åringar som hör till riskgrupperna

 

Senast uppdaterad 10.03.2022