Svara på Sibbo skärgårdsenkät!

Du kan besvara Sibbo skärgårdsenkät på nätet på adressen https://forms.office.com/r/GVeG7knYtk eller på en pappersblankett under tiden 7.6–14.8.2022. Pappersblanketter finns bland annat på kommunens SibboInfo-serviceställen (adresser: Norra Skolvägen 2, Nickby och Söderkulla biblioteks aula, Amiralsvägen 2, Söderkulla).

Med hjälp av enkäten erhåller vi information om behövliga åtgärder och önskade tjänster. Tack för att du är med och utvecklar skärgården i Sibbo!

Tilläggsuppgifter:

Sibbo skärgårdsdelegation, (https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/skargardsdelegationen/)

Senast uppdaterad 07.06.2022