Språkbadsundervisningen utvidgas till södra Sibbo

I Sibbo inleds språkbadsstigen huvudsakligen det år då barnet fyller 4 år. Målet är att språkbadsundervisningen i Sibbo bildar en enhetlig helhet som går från småbarnspedagogiken till den grundläggande undervisningen. Ansökan till språkbadssmåbarnspedagogiken ordnas på våren 2021. Språkbadsundervisning ges på svenska för barn med finska som modersmål.

Till första klass i den grundläggande undervisningen tas i förstahand de elever emot som gått i Sibbo kommuns språkbadsförskola. Till första klass kan också antas elever som inte gått i Sibbo kommuns språkbadsförskola om de klarar av språkprofilen och om det finns utrymme i gruppen.

De elever som inte har gått i språkbadsförskola i Sibbo kan söka till språkbadsundervisningens första årskurs i samband med den sekundära skolplatsansökningstiden i mars 2021. Under läsårets gång tas inte nya elever med i språkbadsundervisningen.

Om du blev intresserad av språkbadsundervisningen kan du uppdatera din förskole- eller skolplatsansökan i Wilma och välja som sekundär undervisningsplats språkbadsförskolan eller språkbadsskolan. Platsen i språkbadsundervisningen kan garanteras först i slutet på våren 2021, när språkprofilerna är gjorda. Den undervisningsplats som anvisats till barnet i ansökningsblanketten går inte förlorad.

 

 

Senast uppdaterad 22.01.2021