Kielikylpyopetus laajenee Etelä-Sipooseen

Sipoon kielikylpypolku aloitetaan pääasiassa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 4 vuotta. Tavoitteena on, että kielikylpyopetus Sipoossa muodostaa ehyen kokonaisuuden varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Haku kielikylpyvarhaiskasvatukseen järjestetään keväällä 2021.

Perusopetuksen ensimmäiselle vuosiluokalle otetaan ensisijaisesti ne oppilaat, jotka ovat käyneet Sipoon kunnan kielikylpyesiopetuksen. Ensimmäiselle vuosiluokalle voidaan ottaa myös oppilaita, jotka eivät ole käyneet Sipoon kunnan kielikylpyesiopetusta, jos he läpäisevät kieliprofiilin ja oppilasryhmässä on tilaa. Ne oppilaat, jotka eivät ole käyneet kielikylpyesiopetusta Sipoossa, voivat hakeutua kielikylpyopetukseen vuosiluokalle 1 toissijaisen koulupaikkahaun yhteydessä maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Kesken lukuvuoden oppilaita ei oteta mukaan kielikylpyopetukseen.

Mikäli kiinnostuit kielikylpyopetuksesta, voit päivittää esikouluun tai kouluun ilmoittautumislomakkeen Wilmassa ja valita toissijaiseksi opetuspaikaksi kielikylpyesiopetuksen tai kielikylpykoulun. Paikka kielikylpyopetuksesta varmistuu vasta loppukeväästä 2021, kun kieliprofiilit on teetetty. Lapsen paikka hänelle ilmoittautumislomakkeessa osoitetusta esikoulusta tai koulusta säilyy joka tapauksessa.

 

 

Viimeksi muokattu 22.01.2021