Social- och hälsovårdstjänsterna återvänder till Söderkulla i början av år 2023

För närvarande tillhandahålls social- och hälsovårdstjänster i Sibbo tillfälligt endast vid Nickby social- och hälsostation eftersom man var tvungen att stänga den gamla hälsostationen i södra Sibbo år 2020 på grund av byggnadens dåliga skick.

De nya lokalerna finns i andra våningen i ett flervåningshus som för närvarande byggs i Söderkulla (adress: Amiralsvägen 4, 01150 Söderkulla). Förutom social- och hälsostationen kommer också affärslokaler och lägenheter att färdigställas i byggnaden.

Följande tjänster tillhandahålls vid social- och hälsostationen:

  • Hälsovårdar- och sjukskötarmottagning
  • Läkarmottagning
  • Rådgivningstjänster
  • Hälsovårdstjänster för barnfamiljer
  • Socialtjänster för barnfamiljer
  • Socialarbete för vuxna
  • Invandrartjänster
  • HUS-laboratorium

Tandvårdsmottagningen i södra Sibbo fortsätter sin verksamhet i S-markets byggnad, som är belägen på andra sidan av vägen mittemot den nya social- och hälsostationen vid Amiralsvägen 2. Rådgivningens lokaler i samma byggnad kommer att användas för kommunens andra ändamål.

De nya lokalerna i social- och hälsostationen kommer att vara tillgängliga, och man har strävat efter att beakta alla olika användargrupper så bra som möjligt. På gårdsplanen reserveras också ett begränsat antal parkeringsplatser för personalen och kunderna.

Från och med 1.1.2023 produceras och ordnas social- och hälsovårdstjänsterna för Sibboborna av Östra Nylands välfärdsområde. Sibbo kommun hyr ut lokalerna i den nya social- och hälsostationen till välfärdsområdet.

Senast uppdaterad 27.09.2022