Smittspårningen begränsas allt mer även i Sibbo – anvisningarna för personer med symptom och exponerade ändras

I takt med att antalet smittade har mångdubblats och coronatestningen har stockat sig har myndigheternas smittspårning förlorat sin effektivitet. Smittorna kommer till myndigheternas kännedom med fördröjning och smittspridningen kan inte längre förebyggas med karantäner som förordnats i efterhand efter den egentliga karantäntiden. I detta fall är karantänbestämmelserna som kraftigt begränsar den individuella friheten inte längre motiverade. Sibbo kommun har därmed, såsom många andra kommuner i Nyland tidigare, gått in för att häva största delen av karantänbestämmelserna.

Kommunen meddelade redan tidigare att man är tvungen att upphöra med spårningen av exponerade i skolor, daghem, på arbetsplatser och inom hobbyerna. I fortsättningen kommer inte heller personer som bor i samma hushåll som en smittad person att försättas i karantän. I fortsättningen spåras smittor och exponeringar endast i boendeenheter för riskgrupper för den allvarliga versionen av coronavirussjukdomen, på vårdinrättningar och hälsovårdsenheter.

– Epidemisituationen kräver nu att alla kan agera ansvarsfullt och i enlighet med de allmänna anvisningarna. Att stanna hemma när man uppvisar symptom och informera sina egna nära kontakter om möjligheten för exponering är viktigare än någonsin, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Nya anvisningar för personer med symptom och närstående

Längden på den frivilliga karantänen och isolering förkortas. Anvisningarna om coronatestning och hur man ska gå till väga efter ett positivt testresultat och exponering ändras också i Sibbo i enlighet med THL:s senaste anvisning (på finska). THL uppdaterade i går (13.1.2022) sina anvisningar om coronatestning och karantän i områden där det inte är möjligt att genomföra en heltäckande smittspårning. Anvisningarna uppdateras så snart som möjligt på Sibbo kommuns webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus. Anvisningarna kan börja följas omedelbart.

I fortsättningen uppmanas personer som uppvisar symptom att undvika kontakter i fem dagar fastän hemmatestet skulle vara negativt. Om symptomen pågår i längre än tre dygn, är det skäl att undvika kontakter tills man varit symptomfri i minst två dygn.

Om man bor i samma hushåll som en person som gjort ett positivt hemtest, ska man i mån av möjlighet undvika kontakter utanför hemmet tills det förflutit fem dagar sen den insjuknade personen först uppvisade symptom. Om du är helt symptomfri och inte kan arbeta på distans hemma, kan du gå till jobbet men använd munskydd och undvik kontakter.

Rekommendationen om distansarbete och munskydd förlängs in i februari

Sibbo kommun förlänger sina coronarekommendationer och -restriktioner fram till 13.2.2022. Bland annat rekommendationen om munskydd och rekommendationen om distansarbete förlängs till 13.2.2022. Det rekommenderas också att man undviker att ordna privata tillställningar och begränsar kontakterna till den närmaste kretsen.

Du hittar Sibbos gällande rekommendationer och begränsningar på kommunens webbplats bakom denna länk.

Nationella anvisningar om hemtestning av skolelever

Man inväntar för närvarande nationella anvisningar om hemtestningen av skolelever och distributionen av hemtester. Kommunen har tillsvidare inga uppgifter om dem.

Länkar:

Sibbos coronaanvisningar: sipoo.fi/sv/coronavirus/
THL:n tiedote ohjeista liittyen koronatestaukseen ja karanteeneihin (på finska)

Senast uppdaterad 14.01.2022