Sibbo tillämpar Planet Youths modell för främjande av barns och ungdomars välbefinnande

Målet är att bilda en övergripande och långsiktig modell för Sibbo för att förbättra barns och ungdomars psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Islandsmodellen inkluderar både förebyggande åtgärder och korrigerande åtgärder.

– Ett av de mest centrala målen för denna fullmäktigeperiod i Sibbo är att förbättra våra barns och ungdomars välbefinnande. Islandsmodellen av Planet Youth erbjuder oss en metod och ett verktyg för att skapa och genomföra en egen plan som svarar på våra problem. Modellen erbjuder också ett stödnätverk av 13 länder som tillämpar Islandsmodellen, berättar kommundirektör Mikael Grannas.

Enligt skolhälsoenkäten omfattar barns och ungdomars huvudutmaningar i Sibbo för tillfället bland annat psykisk ork, förmåga att hantera vardagen och en trygg vardag, koncentrationsförmåga och skärmtid, rusmedel samt viktkontroll och muskelvärk. Kommunen söker lösningar till dessa utmaningar.

– Även om utgångsläget på Island inte motsvarar våra nuvarande behov till alla delar, kan själva metoden justeras så att den motsvarar lokala behov, säger Grannas.

Övergripande, långsiktig utvecklingsväg

Sibbo kommun använder redan Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, som skapats utifrån Islandsmodellen. I Sibbo går modellen under namnet Hobari. Hobari-verksamheten erbjuder avgiftsfria hobbyer för alla barn i grundskoleåldern. Dessutom har man vidtagit olika förebyggande och korrigerande åtgärder, såsom Gutsy Go, Nopee-verksamheten och Walkers-bilen, för att främja barns och ungdomars välbefinnande. Med tillämpning av Planet Youths Islandsmodell söker kommunen nu en sammanställande helhet och en utvecklingsväg som omfattar även de projekt inom välbefinnande som redan har genomförts.

Planet Youth är en internationell, icke-vinstdrivande organisation som främjar Islandsmodellen. Sibbo kommun beslutade att ingå ett avtal med organisation för fem år i det inledande skedet. Avtalet som ingås i år kostar cirka 31 000 euro per år. En annons om direktupphandling gjordes om upphandlingen, eftersom den överskrider det nationella tröskelvärdet för tjänsteupphandlingar under kontraktsåren.

– Det andra alternativet hade varit att själv skapa en helt egen modell för Sibbo, men det hade varit tungt och tagit länge att skapa en övergripande och fungerande modell helt från noll och utan stöd. Genom att tillämpa Islandsmodellen kan vi påbörja arbetet snabbare samt få stöd, information och erfarenheter om tillämpning av modellen, säger Grannas.

 

Senast uppdaterad 19.12.2023