Sipoo lähtee soveltamaan Planet Youthin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen mallia

Tarkoituksena on saada Sipooseen kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen sateenvarjomalli lasten ja nuorten henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Islannin malli sisältää sekä ennaltaehkäiseviä toimia että korjaavia toimia.

-Sipoon tämän valtuustokauden yksi keskeisimmistä tavoitteista on parantaa lastemme ja nuortemme hyvinvointia. Planet Youthin Islannin malli tarjoaa meille menetelmän ja työkalun meidän ongelmakohtiimme vastaavan oman suunnitelman luomiseen ja toteuttamiseen sekä muun muassa tukiverkoston 13 maasta, joissa Islannin mallia sovelletaan, kunnanjohtaja Mikael Grannas kertoo.

Tällä hetkellä kouluterveyskyselyn mukaan sipoolaisten lasten ja nuorten päähaasteita, joihin etsitään ratkaisuja, ovat muun muassa henkinen jaksaminen, arjen hallinta ja turvallinen arki, keskittymiskyky ja ruutuaika, päihteet sekä painonhallinta ja lihaskivut.

-Vaikkei juuri Islannin lähtötilanne täysin vastaa meidän nykyisiä tarpeitamme, itse menetelmä on muokattavissa paikallisiin tarpeisiin, Grannas sanoo.

Kattava, pitkäjänteinen kehityspolku

Sipoossa on jo omaksuttu Islannin mallin pohjalta luotu Suomen harrastamisen malli, jota Sipoossa toteutetaan Hobari-nimellä. Hobari-toiminta tarjoaa maksuttomia harrastuksia kaikille peruskouluikäisille. Lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty erilaisia ennalta-ehkäiseviä ja korjaavia toimia, kuten Gutsy Go, Nopee-toiminta ja Walkers-auton hyödyntäminen. Planet Youthin Islannin mallin soveltamisesta haetaan nyt yhteen kokoavaa kokonaisuutta ja kehityspolkua, joka kattaa myös tehdyt hyvinvointihankkeet.

Planet Youth on kansainvälisesti voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää Islannin mallia. Sipoo päätti solmia sopimuksen järjestön kanssa alkuvaiheessa viideksi vuodeksi. Tänä vuonna solmittava sopimus kustantaa noin 31 000 euroa vuodessa. Hankinnasta tehty suorahankintailmoitus, sillä se ylittää vuosien kuluessa palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon.

-Vaihtoehtona olisi ollut luoda Sipoolle täysin oma malli itse, mutta kokonaisvaltaisen ja toimivan mallin luominen täysin nollasta ja ilman tukea olisi ollut raskas ja pitkä tie. Islannin malliin lähtemällä pääsemme valmiin mallin avulla liikkeelle nopeammin sekä saamme tukea, tietoa ja kokemuksia mallin soveltamisesta, Grannas sanoo.

 

Viimeksi muokattu 19.12.2023