Sibbo storskogs Hop-On Hop-Off-buss åker igen till Sibbo storskogs nationalpark  

Bussförbindelsen gör det lättare att resa till Sibbo storskogs nationalpark och uppmuntrar besökarna att välja kollektivtrafiken. Samtidigt har man velat undvika den tidvis förekommande rusningen på nationalparkens parkeringsområden.

Linjen är en gemensam insats av tre kommuner

Hop-On Hop-Off-bussen åker från Dickursby via Björkby station och Hanaböle träsk till Nickby i Sibbo. Från Nickby åker bussen via Sibbo gamla kyrka, den traditionella bastun vid Sibbo å och Storskogsporten till Östra centrums metrostation. Bussens slutstationer är Dickursby, Nickby och Östra centrum. I år har linjen 17 hållplatser, mot 15 i fjol.

– Linjen har åter förnyats och bussen trafikerar lite längre in på hösten. Vi hoppas att de nya hållplatserna får allt fler människor till Sibbo storskog för att njuta av naturen och grilla på eldplatserna. Längs rutten finns också många andra besöksmål som nås smidigt med Hop-On Hop-Off-bussen, berättar Katri Roivainen, Sibbo näringslivschef.

Linjen är en gemensam satsning mellan Sibbo kommun och Vanda och Helsingfors städer.

– Vi vill vara med och förbättra Sibbo storskogs åtkomlighet. Busslinjens ändhållplats i närheten av Östra centrums metrostation erbjuder åter en enkel och ekologisk förbindelse till nationalparken både för Helsingforsborna och alla som besöker staden, säger Nina Vesterinen, turistchef vid Helsingfors stad.

Med fem euros dagsbiljett till nationalparken

Ventoniemi Oy vann konkurrensutsättningen och rutten körs inte längre med låggolvsbussar som åren 2022–2023. Också hundar är välkomna ombord.

En dagsbiljett för bussen kostar fem euro och en enkelbiljett i en riktning tre euro. Barn under 7 år får åka gratis. Biljetten köps av chauffören och som betalmedel accepteras kontanter eller betalkort. Jämna pengar är att föredra, så att ombordstigningen går så smidigt som möjligt.

HRT:s busslinje fortsätter också trafikeringen

HRT:s busslinje 712 fortsätter trafikeringen i år. Linjen trafikerar sträckan Dickursby–Hanaböle träsk på veckoslut under sommarsäsongen 4.5–29.10.2024 med en timmes turtäthet. HRT:s busslinje åker till Hanaböle träsk via Håkansböle. Linjen får en ny ändhållplats på parkeringsplatsen vid Hanaböle träsk. Avsnittet mellan Larsvägen och Gamla Borgåvägen dras in. Man kan åka med HRT:s biljett.

– Vandaborna har under sommaren igen två ekologiska bussförbindelser till Hanaböle träsks badstrand. När man kommer med bussen, slipper man problem med parkeringen, speciellt under veckoslut, påpekar Anniina Laitala, platsansvarig vid Hanaböle träsk.

Ökad popularitet för linjen i fjol

Sibbo Storskogs Hop-On Hop-Off-buss popularitet ökade åter förra sommaren. Med bussen gjordes sammanlagt nästan 1 100 resor under säsongen, alltså perioden 13.5.2023–1.10.2023. Ökningen för hela säsongen var 26 procent jämfört med år 2022.

De populäraste månaderna var maj–augusti, då antalet resor ökade med enorma 57 procent jämfört med året innan. September däremot var lugnare än året innan, då minskade resorna med 21 procent jämfört med 2022.

Flest passagerare klev ombord på Sibbo Storskogs Hop-On Hop-Off-buss vid Mellungsbacka metrostation, där hållplatsen var i fjol. Den näst populäraste hållplatsen var i Dickursby. I Sibbo Storskog var Storskogsporten och Bakunkärr de populäraste hållplatserna, liksom år 2022.

För HRT:s busslinje 712 var de populäraste hållplatserna ändhållplatserna vid Dickursby resecentrum och Hanaböle träsks parkeringsplats. Under säsongen gjordes sammanlagt 4 600 resor. De populäraste månaderna var juli, september och oktober, under vilka det gjordes ungefär 1 100 resor varje månad.

– Vi hoppas att kunna fortsätta samarbetet för att utveckla kollektivförbindelserna till Hanaböle träsk även i framtiden. Vanda stad utvecklar området med beaktande av dess miljövärden. Goda trafikförbindelser med utsläppssnåla färdsätt är en väsentlig del av detta arbete, tillägger Anniina Laitala.

Tidtabell och ruttkarta för Sibbo storskogs Hop-On Hop-Off-buss

https://www.sipoo.fi/sv/hoponhopoff
https://www.vantaa.fi/sv/sibbo-storskog-hop-hop

Ruttens tidtabell kommer också till HRT:s reseplanerare.

 

Senast uppdaterad 13.05.2024