Sibbo planerar coronavaccinationsställe också i Söderkulla

Kommunen förbereder att öppna ett coronavaccinationsställe också i Söderkulla. För tillfället har kommunen ett vaccinationsställe i Nickby social- och hälsostations utrymmen, och det kan vara besvärligt för en del av invånarna i södra Sibbo att ta sig dit. Öppnandet av ett vaccinationsställe i Söderkulla är fortfarande i planeringsskedet och vi informerar mera när detaljerna klarnat.

Coronavaccineringen framskrider i Sibbo i takt med de vaccinleveranser kommunen får. Sibbo har full beredskap att öka vaccineringstakten om kommunen i något skede får större mängder vaccin.

-Vi har allt färdigt: personal som ger vaccinet, lokaler som kan användas för vaccineringen på kvällar och lördagar och ett fungerande tidsbeställningssystem, men tillgången till själva vaccinet bromsar upp vaccineringstakten för tillfället, berättar social- och hälsovårdsdirektören Leena Kokko.

Äldre i boendeenheterna har redan fått första injektionen

Vaccineringen framskrider enligt den nationella ordning som anges av THL. Som bäst vaccinerar kommunen över 80-åriga hemvårdsklienter och över 80-åriga patienter på hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning.

-Vaccineringen av hemvårdsklienter som fyllt 80 år är redan på slutrakan vad gäller den första injektionen. Inom de närmaste dagarna har de äldsta hemvårdsklienterna alla fått den första vaccindosen, berättar Kokko.

På boendeserviceenheterna för äldre i Sibbo har de boende och personalen redan fått den första vaccindosen, liksom också den social- och hälsovårdspersonal som tar hand om coronapatienter. Dessa får sina boostervaccineringar i april.

– Enligt den nya nationella rekommendationen förlängs intervallet mellan vaccindoserna till 12 veckor. Förändringen träder i kraft från början av nästa vecka. I och med den här förändringen har vi möjlighet att snabbare ge den första vaccindosen till personer som fyllt eller i år fyller 80 år. Det är viktigt att PfizerBiontechs vaccin nu kan riktas till de äldre, berättar Kokko.

Sibbo genomför också i övrigt vaccineringen enligt de rekommendationer och riktlinjer som tillämpas nationellt och inom sjukvårdsdistriktet. En av de nya rekommendationerna är att AstraZenecas coronavirusvaccin tillsvidare rekommenderas enbart för personer som inte fyllt 70 år.  När vi får AstraZenecas vaccin i bruk (enligt nuvarande uppgifter i medlet av februari), kan vi också i Sibbo börja vaccinera personer under 70 års ålder som hör till riskgrupperna.

-Nya rekommendationer och riktlinjer för vaccineringen publiceras för tillfället väldigt ofta. De påverkar alla hur, när och vem som vaccineras i Sibbo. Kommunens preliminära vaccineringstidtabell kan förändras också av den orsaken, förutom av tillgången till vaccin. Det är till exempel möjligt att vaccineringen av personer under 70 år som hör till riskgrupperna tidigareläggs på grund av rekommendationen om övre åldersgräns för AstraZenecas vaccin, ifall kommunen får AstraZenecas vaccin till sitt förfogande. Den preliminära tidtabellen på vår webbplats justeras alltid när vi kan ge närmare uppgifter, berättar Kokko.

Just nu vaccineras med andra ord över 80-åriga personer som omfattas av regelbundna social- och hälsovårdstjänster, och nästa vecka planeras vaccineringen av övriga Sibbobor i samma åldersgrupp inledas. Om det här informerar vi mera nästa vecka.

Den preliminära tidtabellen för coronavaccineringen finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar, och där kan du följa med hur vaccineringen framskrider. Kommunen skickar också ett brev om coronavaccineringen hem till alla över 80-åringar när de står i tur att bli vaccinerade och kan boka en tid.

 

Senast uppdaterad 12.04.2021