Coronavaccineringar

Coronavaccineringarna inleddes i Sibbo andra veckan i januari, när det första vaccinpartiet anlände till Sibbo.

Vaccinationsordningen baserar sig på den nationella strategin.  Sibbo genomför vaccinationerna enligt den nationella ordning som anges av THL. Tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. Vaccineringarna ges till en början till begränsade målgrupper som informeras direkt. Större grupper informeras bland annat via pressen och på kommunens webbplats. Vaccineringen sker enbart med tidsbeställning.

Ingen tvingas att ta vaccinet, men det erbjuds i sinom tid till hela befolkningen. En så stor vaccinationstäckning som möjligt ger bästa resultat i bekämpningen av coronaviruset.

Följande grupper står nu i tur att få vaccinet:

  • Personer som arbetar på hälsocentralen och löper risk för att bli exponerade för coronaviruset i sitt arbete.
  • Personalen och boende på enheterna med dygnetruntvård.

När de grupper som nu står i tur har blivit vaccinerade börjar vi vaccinera vissa andra centrala personalgrupper inom social- och hälsovården (enligt preliminära uppgifter bl.a. personalen inom hemvården och på akut- och rehabiliteringsavdelningen) samt kommuninvånare som hör till riskgrupperna, varav de äldsta vaccineras först. De olika grupperna får sina vaccinationer delvis samtidigt. Det är dock omöjligt att få sin vaccination innan den egna gruppen står i tur.

Vaccineringsstället i Sibbo

Sibbos officiella vaccineringsställe finns i Nickby social- och hälsostation på första våningen (Jussasvägen 14). Vaccineringsställets personal besöker också boendeserviceenheterna för att ge vaccineringar där.

Social- och hälsostationen är belägen i Nickby centrum. Vid stationen och i dess närhet finns flera parkeringsplatser.

Vänligen observera att vaccineringen sker enbart med tidsbeställning. Personer som står i vaccineringstur får anvisningar i hur man beställer en tid.

Behöver jag något med mig? Hur lång tid tar det?

Alla som vaccineras ska visa upp sitt FPA-kort eller identitetsbevis. Personer som får vaccinet på grund av sin anställning ska även visa upp kommunens personkort eller ett annat bevis på rätt att bli vaccinerad.

Cirka fem minuter reserveras för själva vaccineringen. Därtill övervakas personens hälsotillstånd i hälsostationens lokaler i ytterligare cirka 15 minuter efter injektionen. Kom också ihåg att reservera tillräckligt med tid för resorna.

Alla som besöker hälsostationen för att bli vaccinerade ombes använda munskydd, om de inte har hälsomässiga skäl som förhindrar detta.

Länken här leder till THL:s anvisningar till dig som fått coronavirusvaccin (pdf).

Vaccinet

De första vaccinpartierna som används i Sibbo är Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin. Även andra tillverkares vaccinprodukter kommer förmodligen att användas i ett senare skede.

Pfizer/Biontechs vaccin ger skydd först efter två injektioner. Den andra injektionen ges tidigast 21 dagar efter den första dosen. Den första dosen ger alltså inte ännu personen tillräckligt skydd mot viruset.

En vaccinationstid för den andra dosen ges för tillfället i samband med den första injektionen. Senare är det möjligt att boka tid för både den första och den andra vaccinationen samtidigt.

Coronavaccinering. En människohand ger injektionen till en annan människa.

Mer information om coronavaccineringar och coronavacciner